இஞ்சி

Zingiber Officinale
குடும்பம் : Zingiberaceae

வரலாறு

இஞ்சியின் தோற்றம் கிழக்கு ஆசியாவாக இருக்கும் என நம்பப்படுகின்றது. அத்துடன் 3000 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான வரலாற்றுப் பதிவுகளை கொண்டுள்ளது. பண்டைய காலம் தொட்டே இஞ்சி ஒரு வாசனைத் திரவியமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. சீனர்களினாலும் ஆயுர்வேத மருத்துவத்திலும் இஞ்சி பெறும் அளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நீரோ சக்கரவர்த்தியின்  ஆட்சியின் போது ரோமானிய இரானுவம் இஞ்சியை ஒரு மருந்தாக பயன்படுத்தியது என தகவல்கள் எடுத்துக் காட்டுகின்றன. கி.பி. 1547 ஆம் ஆண்டுகளில் இஞ்சி ஒரு வாசனைத் திரவியமாக ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு இறக்குமதி செய்யப்பட்டது என கண்டறியப்பட்டது. அன்மைய காலங்களில் இருந்து இஞ்சியானது பல நாடுகளில் வர்த்தகப் பயிராக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அந்நாடுகளாவன சீனா, இந்தியா, அவுஸ்திரேலியா பீஜி, ஹவாய், ஹொங்கொங், ஜமெய்க்கா, யப்பான், நைஜீரியா, பாகிஸ்தான், மேற்கு  ஆபிரிக்க,  தாய்வான் போன்ற நாடுகள் இஞ்சியை அதிக அளவில் பயிரிடுகின்றன.

தயாரிப்பு மற்றும் பயன்கள்

இஞ்சி தூய இஞ்சி அல்லது உலர் இஞ்சி என்ற அமைப்பில் சந்தையில் கிடைக்கப் பெறுகின்றன. உலர்ந்த இஞ்சி தூளாக்கப்பட்டு பல்வேறு உற்பத்திகளின் போது பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஊறுகாய், தூய இஞ்சி கிழக்காசிய நாடுகளில் பிரபல்யம் அடைந்து வருகின்றன. அவ்வாறே உப்பிட்ட மற்றும் இனிப்பூட்டிய இஞ்சி உற்பத்திகள் ஆசியா சந்தையில் பொதுவாக காணக்கூடியதாக உள்ளது. இஞ்சி எண்ணெய் மற்றும் ஒலியோரசின் கறிகள், வெதுப்பாக உற்பத்திகள் மற்றும் ஏனைய உற்பத்திகளின் போதும் சுவையூட்டும் வாசனைத் திரவியமாக உணவுக் கைத்தொழில்களில் நறுமன பொருள் தொழில் உற்பத்தியிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அது மட்டுமின்றி ஆயுர்வேத மருத்துவ முறையில் இன்று வரையிலும் பொதுவான உள்ளீடாக இஞ்சி பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

பிரதான வளர்ப்பு பிரதேசங்கள் 

இஞ்சி நாடு முழுதும் பயிரிடப்படுகின்றன. ஆனால் ஈரவலய மற்றும் இடைவெப்ப வலயங்களில் இஞ்சி பிரதானமாக வளர்க்கப்படுகின்றன. 2007 ஆம் ஆண்டு இஞ்சி பயிர் செய்யப்பட்ட மொத்த நிலப்பரப்பு விஸ்திரணம் 6000 ஹெக்டேயர்களாகும். குருணாகலை, கண்டி, கம்பஹ, கொழும்பு மற்றும் கேகாலை என்பன பிரதானமாக வளர்க்கும் பிரதேசங்கள் ஆகும். இஞ்சி மேல் மாகாணத்தில் தென்னையுடன் இடைப் பயிராக அதிக அளவில் பயிரிடப்படுகின்றன. அத்துடன் அது வீட்டுத் தோட்ட பயிராகவும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. 2017 அம் ஆண்டு செய்கைப் பண்ணப்பட்ட மொத்த நிலப்பரப்பு விஸ்தீரணம் 1883 ஹெக்டேயர்கள்  ஆகும்.

இன வகைகள்

பல உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு இன வகைகள் பாரிய அளவில் இலங்கையில் பயிர் செய்கைப் பன்னப்படுகின்றன. உள்நாட்டு இஞ்சி வேர்த் தண்டு கிழங்கு சிறியதாகும். நார்ச் சத்து சதை ஓரளவு சாம்பல் வெள்ளை நிறத்தில் காணப்படுகின்றன.  ஏனைய வாசனைத் திரவியங்களை விட இஞ்சி ஓப்பீட்டளவில் வாசனையிலும் நறுமனத்திலும் அதிகம் காணப்படுகின்றது. இஞ்சி அதிகளவில் பாணங்கள் தயாரிப்பின் போது பயன்படுத்தப்படுகின்றது. சீனா இஞ்சி வேர்த்தண்டு கிழங்குகள் நீர் நிறைந்த சதைகளுடன் பெரியவை, சதைகள் வெளிர் மஞ்சள் நிறத்தில் காணப்படல். இதன் சுவை மற்றும் நறுமனம் குறைவாகும். இது பெறும்பாலும் ஊறுகாய்களுக்கே பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ரன்கூன் இஞ்சி இஞ்சி வேர்த்தண்டு கிழங்குகள் அளவில் நடுத்தரமானது. அத்துடன் அது நன்கு பரவப்பட்ட விரல்களுடன் ஆன வேர்த்தண்டு கிழங்கினைக் கொண்டது. 

மண் மற்றும் காலநிலைத் தேவைப்பாடுகள்

மண்

நன்கு வடிகட்டிய வளமான ஈரழிப்பு தன்மையுள்ள களிமண் இஞ்சி செய்கைக்கு மிகவும் பொருத்தமான மண் ஆகும்.  

காலநிலை

உயரம் – 1500 m MSL இற்கும் மேல் உள்ள பிரதேசங்களில் மிகவும் வெற்றிகரமாக பயிர் செய்கை மேற்கொள்ளலாம்.

மழை வீழ்ச்சி  – மழை வீழ்ச்சி 1500 mm அல்லது அதற்கும் மேல் காணப்படுதல். மழை வீழ்ச்சி குறைவாக காணப்படுமாயின் பயிர்கள் நீர்ப்பாசன திட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படுதல் வேண்டும். P.H பெறுமானம் 5.5 – 6.5 ஆக இருத்தல் வேண்டும். நடுத்தரமான நிழல் சிறந்த வளர்ச்சிக்கு உகந்தது. இஞ்சி ஒரு பருவ கால பயிராகும். அத்துடன் இஞ்சி அறுவடைக்கான சிறந்த காலம் மார்ச் மாதம் நடுப்பகுதி முதல் மற்றும் ஏப்ரல் மாதம் ஆரம்ப பகுதி வரையிலாகும். பொதுவாக இஞ்சி உற்பத்தியை தருவதற்காக 8 – 10 மாதங்கள் எடுக்கின்றன. எவ்வாறாயினும் உலர் வலயத்தில் இஞ்சி  செப்டம்பர் முதல் ஒக்டோபர் வரை பயிர் செய்யப்படுகின்றன.

பயிர் ஸ்தாபகம்

நடுகைப் பொருள் :

முதிர்ந்த பக்கவாட்டு வேர்த்தண்டு கிழங்குகள் மிகவும் பொருத்தமான நடுகைப் பொருளாகும். வேர்த்தண்டு கிழங்கு துண்டொன்றின் நிறை 30-40 கிராம் ஆக இருத்தல் வேண்டும். அத்துடன் 68 மொட்டுகள் இருத்தல் வேண்டும். நடுகை பொருள் நோய் தாக்கத்திற்கு உள்ளாகாது இருக்க வேண்டியதுடன் உயர் உற்பத்தி திறன் கொண்டவற்றில் இருந்தே தெரிவு செய்தல் வேண்டும். வேர்த் தண்டு கிழங்குகளை நடுவதற்கு முன்னர் பங்கசு கொல்லியில் (கெப்டன்) ஏறத்தாள 5-10 நிமிடங்கள் அமிழ்த்து வைத்திருத்தல் வேண்டும். இதன் மூலம் நடுகையின் போதான பங்கசு வளர்ச்சியை தடுக்கலாம். நடுகைப் பொருள் தேவைப்பாடு 1500 கி.கி/ஹெ.

கள நடுகை

இஞ்சி உயர்த்தப்பட்ட படுக்கைகளில் அல்லது முகடுகளில் மீது நடுகை மேற் கொள்ளலாம். வயல் நிலத்தை 35-40 செ.மீ. ஆழத்திற்கு நன்கு உழப்படுதல் வேண்டும். அத்துடன் நிலம் பண்படுத்தல் வேண்டும். நாற்று மேடைகள் 100 செ.மீ. அகலம் கொண்டதாகவும் அத்துடன் கிடைக்கப் பெறுகின்ற இடை வெளிக்கு அமைய நிலம் வித்தியாசப்படலாம். எவ்வாறாயினும் தென்னம் செய்கையுடன் இடைப் பயிராக மேற்கொள்ள கிடைக்கத்தக்க இடைவெளிக்கு  அமைய அதன் நீளம் அகலம் மாறுபடலாம். நாற்று மேடையானது உயரம் சுமார் 15 செ.மீ. இற்கும் மேலாகும். நாற்று மேடைகளுக்கு இடையில் வடிகால் 50 செ.மீ. ஆழத்தில் அமைத்தல் வேண்டும்.

 இடை வெளி  –

வரிசைகளுக்கு இடையே  – 30cm

கன்றுகளுக்கு இடையே  – மேடை ஒன்றிற்கு 04 வரிசை 25cm

நடுகை ஆழம்  – 5-7.5cm              

மழை பெய்த பின்ரே நடுகை மேற்கொள்ள வேண்டும் நாற்று மேடையில் போதிய அளவு ஈரப்பதன் காணப்படாத போது நீர்ப்பாசனம் வழங்க வேண்டும்.   

பயிர் முகாமை

தழைக்கூளம் ஈரப்பதனை பாதுகாக்கவும் களைகளின் வளர்ச்சியை தடுப்பதற்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. நடுகை மேற்கொண்ட உடனடியாகவே தழைக்கூளம் இடுதல் வேண்டும். வைக்கோல், தும்புத் தூள், உலர்ந்த இலைகள் அல்லது தென்னோலை என்பன தழைக் கூளத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமான உள்ளீடுகளாகும்.

உரப் பிரயோகம்

நிலத்தை உழுத உடனடியாகவே போதிய அளவு கல்சியம், மக்னீசியம் மற்றும் டொலமைற்று என்பவற்றை மண்ணுடன் நன்கு கலக்க வேண்டும். அதாவது ஹெக்டேயருக்கு 2 மெ.தொன் என்ற வீதத்தில் உற்பத்தியை உச்ச அளவில் பெற வேண்டுமாயின் நிலம் தயாரிக்கும் போதே நாற்று மேடையில் ஒரு சதுர அங்குலம் 3-4 கி.கிராம் என்ற வீதத்தில் மண் சாம்பல் தூள் சேர்க்க்வும்.

பரிந்துரை செய்யப்படுகின்ற உரம்

சேதன உரம், யூரியா ( கி.கிராம்), TSP (kg), MOP (kg  நடுகை நேரத்தின் போது 20 மெ.தொன் 100 1st app. ஒரு மாதத்திற்கு பின்னர் 65 100 2nd app. மூன்று மாதத்திற்கு பின்னர் 65100

தடவைகரிம உரம்யூரியா (கி.கிராம்)TSP (கி.கிராம்)MOP (கி.கிராம்)
அடித்தளம்நடுகை நேரத்தின் போது20 மெ.தொன்100
1st app.ஒரு மாதத்திற்கு பின்னர்65100
2nd app.மூன்று மாதத்திற்கு பின்னர்65100

களை அகற்றியதன் பின்னர் உரம் பிரயோகிக்கவும் அத்துடன் அதனை நன்கு மண்ணுடன் கலக்கவும். அதன் பின்னர் நாற்றுமேடையில் தழைக்கூளம் இடல் வேண்டும். மழை பெய்கின்ற போது உரம் பிரயோகித்தல் அல்லது நீர் பாசனம் செய்ததன் பின்னர் உரம் பிரயோகம் செய்தல். அதற்கும் மேலாக சேதனப் பசளையாக கிளிரிசீடியா இலைகள் சேர்த்தல் வேண்டும். அதன் பின்னர் தேவைப்படுகின்ற இரசாயன உரத்தை குறைத்துக் கொள்ள முடியும். அத்துடன் மண்ணின் ஈரப்பதனை பாதுகாக்கவும் நடுகை மேற்கொண்டு 3 மாதத்தின் பின்னர் இரண்டாவது முறையும் களை அகற்றல் வேண்டும். ஈரப்பதனை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் நோக்கில் மீண்டும் நாற்று மேடைகளுக்கு தழைக்கூளம் இடவும் களை அகற்றுகின்ற போது வடிகால்கள் சுத்தம் செய்யப்பட்டு மண் வளப்படுத்தல் இடம் பெறுகின்றன.

பயிர் பாதுகாப்பு

நோய்கள் 

பீடைகள்

 • நோய்கள் மற்றும் பீடைகள் முடிவின் போது  இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

அறுவடை மற்றும் அறுவடைக்கு பின்னரான செயன்முறை

நடுகை மேற்கொண்டு 8-10 மாதங்களுக்கு பிறகு அறுவடை மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. மார்ச், ஏப்ரல் காலப் பகுதியில் நடுகை மேற்கொண்டு இருக்கும் அயின் டிசம்பர் ஜனவரி மாதங்களில் அறுவடை செய்யலாம். அக்காலப் பகுதியில் மரங்கள் மஞ்ஞல் நிறத்தை அடையும். அத்துடன் இலைகள் உலரத் தொடங்கும் வேர்த்தண்டு கிழங்குகள் பாதிப்படையாதவாறு அறுவடை மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள மண் கொத்தை மரக் குச்சிகளினால் அகற்றுதல் வேண்டும்.

நிலையான தர விபரக் குறிப்பு

மருத்துவ மற்றும் இரசாயன பண்புகள்

கடந்த காலங்களில் மனிதன் இஞ்சியை மருந்தாக பயன்படுத்தினர் என்பது நிரூபனம் ஆகி உள்ளது.  ஆயுர்வேத வைத்தியத்தின் போது இஞ்சி ஒரு முக்கிய பண்டமாகும். பொதுவான காய்ச்சலுக்கு மட்டுமல்ல  இது உயர் இரத்த அழுத்தத்திற்கும் புற்று நோய்க்குமான மருந்தாக திகழ்கின்றன.

இஞ்சி நோய்கள்

 1. மென்மையான அழுகல்
 2. பற்றீரியா தாக்கம்
 3. இலைப்புள்ளி
 1. மென்மையான அழுகல்

காரண உயிரினம்  – பைத்தியம் எஸ்பிபி Pythium Spp

அறிகுறிகள்

 • போலி தண்டுகள் மீது நீரில் ஊறிச் சிதைவுறுகின்றது.
 • வேர்த்தண்டு கிழங்கு மீது மென்மையான அழுகல் அறிகுறிகள் ஆரம்பத்தில் காணப்படும் அத்துடன் அது படிப்படியாக வேர்களை நோக்கி பரவிச் செல்லல்.
 • ஆரம்பப் படி நிலையில் போது இலை நுணிகளில் இருந்து இலைகள் மஞ்சள் நிறமாக மாறுவதற்கு ஆரம்பிக்கும் அத்துடன் மைய நரம்பு ஊடாக பச்சை நிற எல்லை மட்டத்தில் ஊடே செயலாற்றுகின்றது.
 • கடுமையான தாக்கத்தின் போது சகல இலைகளிலும் மஞ்சள் நிறமாகும் அறிகுறி தென்படும்.

கட்டுப்பாடு

 • புதிதாக நடுகை மேற்கொள்கையில் ஆரோக்கியமான வேர்த் தண்டுகள் பயன்படுத்தவும்.
 • விதை சிகிச்சையளிப்பு 0.3% Mancozeb (1 லீற்றர் தண்ணீரில் 40g)
 • நடுகை மேற்கொள்வதற்கு முன்னர் நாற்று மேடைக்கு சூரிய ஒளி விழச் செய்யவும்.
 • முறையான வடிகால் அமைப்பினை பராமரித்தல்
 • பாதிக்கப்பட்ட கன்றுகளை அகற்றவும். – முறையான சுகாதாரத்தை பேனவும்.
 • இரு வாரத்திற்கு இரு தடவை Drenching Mancozeb (1 லீற்றர் தண்ணீரில் 40g)
 • பற்றீரியா தாக்கம்

காரண உயிரிணம் : ரால்ஸ்டோனியா சோலனாசெரம் Ralstonia solanecearum

அறிகுறிகள் :

 • இலை மற்றும் நிறமாதல்
 • போலி தண்டு விழுதல்
 • வேர்த்தண்டு கிழங்கு அழுகல்
 • பாதிக்கப்பட்ட வேர்த் தண்டின் துர் நாற்றம் வீசுதல்
 • தெளிவான கண்ணாடி குவளை நீரினைப் பயன்படுத்தி பற்றீரியா கசிவினை வெளியிடுவதை அவதாணிக்கலாம்.

கட்டுப்பாடு

 • ஆரோக்கியமான விதை மூலப் பொருளை பயன்படுத்தவும்.
 • நாற்று மேடைகளுக்கு சூரிய  ஒளி படச் செய்தல்
 • சுழற்சி முறை பயிர்ச் செய்கை
 • பாதிக்கப்பட்ட கன்றுகளை அகற்றவும். மற்றும் முறையான சுகாதாரத்தை பேனவும்
 • முறையான வடிகாலமைப்பினை பராமரிக்கவும்.
 • இரண்டு வாரத்திற்கு இரண்டு தடவைகள் Drenching 1% Bordeaux mixture அல்லது Copper oxichlorids 50% wp (1 லீற்றர் தண்ணீரில் 40g)

 3  இலை புள்ளி நோய்

காரண உயிரிணம் : பைலோஸ்டிகேட்டா ஜிங்கிபெரி Phylosticata zingiberi

அறிகுறிகள்

 • இலைகள் மீது மண்ணிர இலைப்புள்ளிகள் அவதாணிக்கலாம்.
 • இறுதி கட்டத்தின் போது சகல பகுதிகளிலும் கபில நிறப் புள்ளிகள் காணப்படும். வைக்கோல் போன்ற தோற்றம்)

கட்டுப்பாடு  

 • ஆரம்ப கட்டத்திலேயே பாதிக்கப்பட்ட  இலைகள் வெட்டி அகற்றவும்.
 • 1% Bordeaux mixture அல்லது Mancozeb 80% wp (10 லீற்றர் தண்ணீரில் 25g) தெளிக்கவும்.

இஞ்சி பீடை

தண்டுத் துளை –  டைகோக்ரோசிஸ் பன்சிடிஃபெரலிஸ் Dichocrocis puncitiferalis

 • போலி தண்டுகளுக்கு உள்ளே லாவாக்கள் உணவளிக்கின்றன. வயதுக்கு வந்தோர். அதிகம் உள்ளனர்.

கட்டுப்பாடு

 • பாதிக்கப்பட்ட தாவரப்பகுதிகள் யாவற்றினையும் அகற்றிடவும் அத்துடன் முறையாக துப்பரவு ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளவும்.

அளவிலான பூச்சு  : ஆஸ்பிடெல்லா பார்டில் Aspidiella bartil

 • வேர்த் தண்டுகள கிழங்குகள் மீது பூச்சு உணவளிக்கின்றது. இலை மஞ்சள் நிறமாக மாறும்.
 • பாதிக்கப்பட்ட வேர்த் தண்டுகள் குறைவான வளர்ச்சியை காட்டும்.

கட்டுப்பாடு

 • ஆரோக்கியமான நடுகை பொருள் பயன்படுத்தலாம்.

மறுமொழி இடவும்